ServiceOne - MagneticOne

ServiceOne

ServiceOne надає послуги по  забезпеченню найвищого рівня ефективності кожного працівника за рахунок системи адаптації, навчання, мотивації та залучення, а також максимально комфортних умов праці.

Ми надаємо наступні послуги:

  • Документаційне забезпечення роботи з персоналом – ведення кадрового обліку, оформлення всієї документації по персоналу, забезпечення документообігу.
  • Діяльність із забезпечення персоналом – збір і структуризація інформації про потреби компанії в фахівцях;
  • Діяльність по оцінці персоналу – організація та проведення оціночних процедур; формалізація процесу; вироблення критеріїв оцінки; застосування технології аудиту; формування документації;
  • Діяльність з розвитку персоналу – організація та проведення заходів з розвитку кар’єри; Участь у розробці та підборі програм навчання; забезпечення адаптації та стажування співробітників; адміністрування процесу і ведення документації;
  • Діяльність з організації корпоративної соціальної політики – розробка і впровадження; реалізація всіх заходів у напрямку, в тому числі оцінка рівня задоволеності співробітників, моніторинг ринку праці; адміністрування і ведення документації;
  • Операційне управління персоналом – участь у ротаціях персоналу, впровадження методик, рекомендованих УК та корпоративної політики;
  • Стратегічне управління персоналом організації – реалізація системи стратегічного управління персоналом; системна актуалізація Оргсхем компаній;
  • Формування корпоративної культури та політики; планування HR-бюджету; участь у прийнятті управлінських рішень, взаємодія з постачальниками послуг;

У Вас виникли запитання? Раді відповісти, залишіть запит і ми зв'яжемося з Вами.

Залишити запит